Elektroniska produkter innehåller många råvaror som måste utvinnas genom gruvdrift. Mikroprocessorer innehåller till exempel så kallade konfliktmineraler som volfram och guld. Litiumjonbatterier, som ger energi till e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter, innehåller litium, koppar och bauxit (aluminium).

Faktabladet om e-cigaretter fokuserar på litiumutvinning i de sydamerikanska Anderna. Där framgår att litiumbrytning använder enorma mängder vatten i områden med vattenbrist och ömtåliga ekosystem. Dessutom kränks ursprungsbefolkningens rättigheter massivt, eftersom gruvdrift berövar dem deras försörjning.

Faktabladen kan laddas ner på Unfairtobaccos webbplats.

Läs vidare