Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att förpackningar till tobak för vattenpipa som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med en allmän varning och informationstext samt kombinerade hälsovarningar som inkluderar rökavvänjningsinformation på svenska.

Det förekommer felaktiga föreställningar om att vattenpipa är något ofarligt som inte har med tobak att göra. Det berättade Nazli Togan i Tobaksfaktas serie om rökavvänjning. Nazli Togan arbetar som hälsokommunikatör på Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland.

–Ibland när jag föreläser och frågar hur många som använder tobak är det några stycken som räcker upp handen. Men när jag frågar om några röker vattenpipa kan många fler räcka upp handen. Alla uppfattar inte alltid att vattenpiparökning är att bruka tobak. Många tror att vattenpiparökning inte är så farligt för att röken smakar och luktar gott. Man förstår inte heller alltid att det leder till beroende, sade Nazli Togan till Tobaksfakta

Källor: 

Krav på märkning av tobak för vattenpipa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Rökavvänjning för nyanlända viktigt för jämlik hälsa

Läs vidare