Traditionen med vattenpipa kommer från Mellanöstern och södra Asien. 100 miljoner människor beräknas röka vattenpipa. I grupper av unga runt om i världen har det blivit trendigt att bruka, oavsett etniskt ursprung. Det finns en oro att detta ska utvecklas till en tobaksepidemi och utgöra ett hot mot folkhälsan.

Docent Pelle Pelters, institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, har i samarbete med bland annat professor emerita, Rosaria Galanti , Karolinska Institutet, genomfört ett kvalitativ studie med intervjuer med unga vattepiperökare i Sverige. Studien är publicerad i NAD, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, och har rubriken “It’s nice to just be”: A qualitative study on the meaning-imbued reality of waterpipe smoking among young adults in Sweden

Syftet med studien var att förstå betydelsen av användningen för unga vuxna. Det ses som en förutsättning för att identifiera möjliga vägar för prevention. I studien berättar de unga om olika positiva upplevelser av användningen. Det handlar om den speciella gemenskap som kan uppstå när vattenpipan går runt i en grupp. Att dela pipa mellan sig är ett sätt att bekräfta varandra och visa att alla i gruppen är lika mycket värda. Det öppnar upp för gemenskap och kommunikation. Man delar inte pipa med vem som helst.Att röka kan också ses som någonting hobbyliknande, man lär sig göra rökringar eller “leker” på andra sätt. Det kan också betraktas som ett hantverk som man kan bli bättre på, man får en känsla av kompetens.

Vattenpipan ses inte bara som någon gammal tradition utan också en symbol för att vara fri och speciell. Man är inte ”en vanlig Svensson”, man går bortom vanliga kulturella mönster av tänkande och beteende.

Pelle Pelters slutsats är att man inte kan få bort användning av vattenpipa genom att peka på hälsoriskerna till användarna.

–Det verkar finnas för mycket värdefullt att förlora genom att sluta röka vattenpipa. Så istället borde man komma från andra hållet och se till att det som är vinsten med vattenpipsanvändning kan fås på annat, lättillgängligt sätt, säger Pelle Pelters.

Han säger vidare att de unga intervjuade känner till att användningen kan påverka hälsan negativt.  Det talar också för att dialog är bästa sättet att närma sig frågan.

–Ungdomarna är väl medvetna om att det inte är riskfritt för den fysiska hälsan att röka vattenpipa och de vill verkligen inte vill bli beroende av vattenpipsrökningen. Om de lyckas med detta alla gånger kan jag dock inte uttala mig om.

Rosaria Galanti tycker att en intressant sak som kommer fram i några intervjuer är det motsägelsefulla i användningen. Å ena sidan ses rökning av vattenpipa som ett sätt att bli en självständig och fri människa, å andra sidan finns risken att bli beroende och då alltså inte självständig och fri. Att vattenpipan kan vara farlig för hälsan verkar inte väga lika tungt för unga som att riskera sin självständighet.

Fakta: På 1177 Vårdguiden skriver region Jönköping om vattenpipan. Man vet inte säkert hur beroendeframkallande det är att röka vattenpipa. Vattnet absorberar en del av nikotinet, men det innebär att rökare behöver röka längre och mer för att få sitt nikotinbehov stillat. Röken från en vattenpipa innehåller en blandning av tobaksrök och rök från kolen som håller tobaken glödande. Analyser av röken visar att den innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök.

Läs vidare