De globala tobaksföretagen ser Afrika som ett mål för tillväxt, och tobakskonsumtionen ökar i hela kontinenten, trots att den minskar i andra regioner. Hittills har det funnits lite forskning för att hjälpa afrikanska regeringar att förstå hur tobaksföretag undergräver tobaksskatter.

Denna studie är enligt forskargruppen den första multi-landsstudien från kontinenten som exponerar den taktik som används av tobaksföretagen för att möta höjningar av tobaksskatten.

Studien, som är publicerad i Tobacco Control, tittade på enskilda tobaksföretag, typen av producent (inklusive transnationella och inhemska företag) och prissegmenten för både förpackningar och lösa cigaretter.

Forskarna identifierade olika taktiker som används av tobaksföretag, bland annat olika prisstrategier, samtidigt som skattehöjningar överförs till konsumenterna.

Med denna insikt kan afrikanska regeringar utveckla strategier för att planera och genomföra tobaksskatter mer effektivt, öka statens intäkter och minska tobaksanvändningen, enligt huvudförfattaren dr Zaineb Sheikh.

Läs vidare