Endast 12 procent av världens befolkning omfattas av en adekvat tobaksskattepolitik, enligt utvärderingen från Tobacconomics vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Detta innebär att de flesta av de 183 parterna som undertecknat tobakskonventionen saknar tillräcklig tobaksbeskattning.

Cigarette Tax Scorecard utvärderar styrkan i tobaksskattesystemen utifrån fyra parametrar:

  • pris
  • förändring i pris
  • skatteandel av priset och
  • skattestruktur

Länder tilldelas maximalt 5 poäng om de anpassar sina policyer till evidensbaserad bästa praxis.

Den globala genomsnittliga poängen 2022 sjönk till 1,99 poäng och vände därmed ökningen från 1,89 poäng 2014 till 2,25 poäng 2020. Sedan den förra utvärderingen har tobaksskattepolitiken blivit mindre effektiv i 76 länder och förbättrats i 31 länder.

Data gäller för 2022 och kommer bland annat från Världshälsoorganisationen WHO.

Sverige får 2,75 poäng, vilket är samma poäng som 2018 och lite lägre än 2014 då poängen var 3. Sverige får bra betyg när det gäller skattestruktur men dåligt för prisförändringar, enligt en kommentar i utvärderingen. Poängen skulle gynnas med högre cigarettpriser och en högre skatteandelen av priset.

Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard är en utvärdering av tobaksskattepolitiken i 170 länder. Tobacconomics är en del av Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och bedriver ekonomisk forskning för att informera om och utforma finanspolitik som gynnar hälsa.

Läs vidare