Det finns en direkt koppling mellan ökade konsumentpriser och lägre konsumtion av tobak. Tobaksskatten är av de mest effektiva sätten att minska tobaksförbrukningen. Men det fungerar bara om skatten överförs till konsumenterna i form av högre tobaksproduktpriser.

Det vet tobaksföretagen om, och de har egna prissättningsstrategier för att underminera effekterna av höjda skatter.

Nätverket STOP har i en rapport identifierat sex strategier som tobaksindustrin runt om i världen använder sig av.

Läs rapporten eller en sammanfattning här

Läs vidare