Det finns mycket forskning som bekräftar att höjda tobaksskatter minskar tobakskonsumtionen. Men det finns fortfarande begränsade empiriska bevis på sambandet mellan tobaksskatter och tobaksskatteintäkter, vilket ofta är det som är viktigast för beslutsfattarna.

En studie från Tobacconomics och Världshälsoorganisationen (WHO) är den första studien som analyserar tobaksskattepolitiken i relation till tobaksskatteintäkter på global nivå. Studien undersöker sambandet mellan de totala poängen i Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard och tobaksskatteintäkter med hjälp av data från 70 länder. Resultaten visar ett positivt samband mellan de totala poängen och tobaksskatteintäkterna per capita där sambanden är särskilt uttalade i låg- och medelinkomstländer.

Tobacconomics är en del av University of Illinois at Chicago och bedriver ekonomisk forskning för att informera om och utforma finanspolitik som gynnar hälsa. Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard är en utvärdering av tobaksskattepolitiken i 160 länder.

Läs vidare