Frågorna i studien har besvarats av sammanlagt 42 000 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år. Undersökningen har genomförts tio gånger sedan år 1985. Nytt för i år är att urvalet har utökats så att resultaten även presenteras på regional nivå i en separat rapport. I den nationella rapporten finns också jämförelser med tidigare år.

 

Läs mer på Folkhälsomyndigheten
Läs vidare