Iqos, som hettar upp tobaken istället för att förbränna den, marknadsförs av Philip Morris som ett bättre alternativ än cigaretter för rökare.

Företaget hävdar i sin marknadsföring att varje enhet innehåller 0,5 mg nikotin. Tester beställda av redaktionen visar dock att den faktiska siffran är mer än åtta gånger högre, över 4 mg nikotin.

PMI använder ISO-testmetoden, som EU förespråkar. Den har kritiserats av forskare för att underskatta det faktiska rökbeteendet och är ”otillräcklig för produktreglering eller konsumentinformation”. Denna mätmetod mäter nikotinet i enhetens utsläpp, alltså det som brukaren andas in.

Redaktionen använde en annan testmetod, som rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHO. Den mäter nikotinhalten i varje enhet. Testerna utfördes av Unisanté, ett universitetscentrum för allmänmedicin och folkhälsa i Schweiz, och analyserade av Force Technology i Danmark.

Men även vid mätning av enhetens utsläpp skilde det mellan den mängd som Philip Morris uppger och den som mättes vid redaktionens test: 0,5 mg mot 1,2 mg, alltså mer än dubbelt så mycket.

Det finns enligt artikeln för närvarande ingen internationell standard för testning av innehållet i uppvärmda tobaksprodukter, vilket lämnar en gråzon för hur information tas fram och presenteras för konsumenterna.

Läs vidare