Ett nytt blogginlägg på nätverket STOP:s webbplats tar upp detta med nyårslöften, som ju är svåra att hålla även i vanliga fall. Men när löftet handlar om att sluta röka är det ännu svårare, eftersom produkterna på olika sätt är designade för att hålla kvar beroendet.

Det är inte en fråga om viljestyrka, enligt inlägget. Forskning har visat att det är svårare att sluta med smaksatt tobak och att mentol i synnerhet vidmakthåller beroendet. Och trots tobaksföretagens påståenden att de vill ha en rökfri framtid, fortsätter de att bekämpa smak- och mentolförbud runt om i världen.

Läs vidare