Docent Matz Larsson, överläkare Universitetssjukhuset Örebro och Lunds universitet, presenterar i Läkartidningen en litteraturöversikt rörande nikotin, alkohol och opioider. Larssons framför att kraftfulla samhällsinsatser, i linje med WHO:s tobakskonvention, kan minska nikotinberoende, tobaksrelaterad sjukdom och död, och ytterligare bonus kan bli färre alkohol- och opioidberoende. Översikten visar bland annat att:

  • Nikotin, alkohol och opioider interagerar vid beroendeutveckling och avvänjning.
  • Nikotin och alkohol används ofta i kombination.
  • Nikotin kan öka tillfredsställelsen av alkoholförtäring och vice versa.
  • Storkonsumenter av alkohol får mer nikotinabstinens och har sämre odds vid rökstoppsförsök.
  • Behandling av tobaksberoende blir mer framgångsrik om insatser görs mot alkoholbruket.
  • Tobaksrökning är associerad med en ökad risk att utveckla beroende av opioider.

Läs litteraturöversikten i läkartidningen

Läs vidare