När tobaksbolagens rökande kunder dör ut och cigaretterna blir allt mer ifrågasatta gäller det för tobaksindustrin att hitta vägar att locka nya kunder. Ett framgångsrikt sätt är att erbjuda smaksatta produkter. Smaktillsatser, som till exempel mentol, mildrar det inledande obehaget och får människor att fortsätta använda produkten. De blir beroende av nikotinet och därmed säkras bolagens framtida vinster.
Barnen är i hög grad de nya kunderna.

Medan cigarett- och snusanvändningen bland svenska skolelever har minskat sedan början av 2000-talet kan de nya nikotinprodukterna nu rasera de goda resultaten: E-cigaretter med godissmak och vitt så kallat ”tobaksfritt” snus, som uppfattas som mindre farligt, lockar många nyfikna barn och ungdomar som därmed riskerar att fastna i ett livslångt nikotinberoende.

Var femte ungdom svarade förra året i A Non Smoking Generations årliga Novusundersökning att de hade provat vitt snus. Sju av tio svarade att de tror att ungdomar testar dessa nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga. Fyra av tio ungdomar svarade att de tilltalande smakerna lockar unga att testa. Resultatet presenteras i rapporten Tobak i ny förpackning. Rapport om ungas attityder till tobak.

Lockande beskrivningar

Cigge store är en av alla butikskedjor som säljer snus och e-cigarettprodukter både online och i fysiska butiker runt om i Sverige. På hemsidan finns ett 70-tal varumärken att välja på för e-vätskan och 13 olika smaktyper, till exempel bär, dessert, godis och frukt. Vid en sökning på ”godis” dyker det upp förslag på e-vätskor med smak av cola, choklad, tuggummi, knäck och lakrits. Är man intresserad av dessertsmaker kan man bland annat välja mellan nybakt sockerkaka, vaniljkräm, jordgubbar och grädde, lemon curd och milkshake. Sökresultatet på dryckessmaker innehåller energidryck, creamy coffee, saftig vattenmelon, utsökt mango med toner av persika, citronlemonad och jordgubbssmoothie.

Snusaren har också ett antal smaker att välja på, till exempel söta kolaskruvar, syrlig och färsk smak av kaktus och rik smak av lakrits. Två nya inslag i smakfloran har ”en rik smak av apelsinblom & örter och skogsbär och torkade frukter, ett smakrikt och välkomnande tillskott till snusmarknaden”.

Nämner inte nikotinet

Nikotinet i det vita snuset framställs ur tobaksplantan. Istället för växtfiber från tobaksplantan används fiber av till exempel cellulosa. De så kallat ”tobaksfria” produkterna kringgår den svenska tobakslagen, som bara gäller tobaksprodukter.
Prillorna kallas också ”nikotinpåsar” eller “nikotinportioner”.

Det vita snuset beskrivs i positiva ordalag: ”Nikotinpåsar erbjuder aromatiska, färska smaker packade i kritvita prillor”, ”det nya all-white snuset kan uppfattas som hälsosammare då prillorna är skapade utan tobak vilket uppskattas av dess användare då tänderna inte missfärgas utav tobaken.”

Utan att nämna att det är nikotinet som är beroendeframkallande framställs det vita snuset som ett bra alternativ för den som vill sluta med tobak: ”Om man tidigare har brukat snus med tobak men vill ge upp tobaken så är det tobaksfria snuset en bra lösning till dig som fortfarande vill snusa.”

Under frågan ”Är snuset ett hälsosammare alternativ än rökning?” nämns inte heller nikotinet: ”Det finns mycket forskning gällande detta och forskningen tyder på att snusning är det mer hälsosammare alternativet ställt emot cigarettrökning, med det nya All-white konceptet så är snusningen betydligt mycket bättre än rökning då snuset inte innehåller tobak vilket är en av de mest skadliga ingredienserna. Snuset är dock inte ofarligt och vi uppmanar ingen att börja med varken el-cigaretter eller snus om man inte har ett behov för det.”

Nikotinet skadar den växande hjärnan

I marknadsföringen av de nya nikotinprodukterna framgår det inte att nikotin är starkt beroendeframkallande ämne som kan förvärra psykiatriska diagnoser, har effekter över generationerna och ökar risken att bli beroende av alkohol och andra droger.

Särskilt allvarlig är nikotinanvändning för ungdomar, vars hjärna inte är färdigutvecklad. Enligt US Surgeon General, som är ytterst ansvarig för den amerikanska hälso- och sjukvården, är det inte säkert för ungdomars hälsa att använda nikotin.

I sina råd om ungdomar och e-cigaretter, Surgeon General’s Advisory on E-cigarette Use Among Youth, skriver Surgeon General Jerome Adams 2018: ”Vi måste vidta aggressiva åtgärder för att skydda våra barn från dessa mycket potenta produkter som riskerar att exponera en ny generation ungdomar för nikotin”.

I råden beskriver han riskerna för unga e-cigarettanvändare: Nikotin kan skada den växande hjärnans utveckling, särskilt de delar som rör uppmärksamhet, minne och inlärning. Användning av nikotin i tonåren kan öka risken för framtida beroende av andra droger. Dessutom har forskning visat att ungdomar som använder e-cigaretter är mer benägna att bli rökare.

Smakerna kan utgöra hälsorisker

Nikotinet är den största risken med e-cigaretter men det finns flera potentiellt skadliga ämnen i dem. Smaktillsatserna måste vara godkända för förtäring, men det innebär inte att de även är ofarliga att andas in, enligt rapporten Elektroniska cigaretter –  en kunskapssammanställning om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter som Länsstyrelsen i Västra Götaland tog fram 2018.

Enligt den finns över tusen godkända smaksättningar som utgör en risk vid inandning, och vissa av dessa kan till och med orsaka permanenta skador på lungorna. När flera olika godkända kemikalier blandas till en smakkombination och sedan upphettas kan nya risker uppstå. Redan vid relativt låga temperaturer kan nya hälsovådliga föreningar bildas. Därför måste även ångan studeras enligt rapporten.

E-cigaretternas smaksättningar är till en stor del oreglerade. Många företag erbjuder tillsatserna utan att ha dokumenterat produktionsprocessen tillräckligt, vilket innebär att konsumenterna inte alltid vet vilka ämnen de utsätter sin kropp för, enligt kunskapssammanställningen.

Ökande medvetenhet i Sverige

Smaksatta tobaksprodukter, särskilt e-cigaretter som lockar unga, är ifrågasatta och har förbjudits på flera håll i världen och förbud övervägs och planeras i flera länder.
Inom EU infördes ett förbud mot försäljning av tobaksprodukter med karaktäristisk smak 2016. Med karaktäristisk smak avses tillsatser med en doft och smak som är av annan karaktär än ren tobaksdoft och tobakssmak. Mentolcigaretter fick en utfasningstid på fyra år och fick försäljningsförbud 20 maj 2020.

De nya smaktillsatsreglerna gäller ännu inte för e-cigaretter och snus. EU har överlåtit till Sverige att själv bestämma om liknande regler ska införas för snus.

I Sverige finns inget förbud mot försäljning av smaksatt snus eller smaksatta e-cigarettvätskor. Eftersom flera av dessa produkter sägs vara ”tobaksfria” går de dessutom under radarn på tobakslagen.

Medvetenheten om risken med smaksatta tobaks- och nikotinprodukter och om nikotinets skadliga effekter ökar dock i allmänheten och bland de svenska politikerna. Enligt en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Tobaksfakta vill tre av fyra tillfrågade att snus och e-cigaretter inte ska få innehålla frukt- och godissmaker. I Tobaksfaktas webbinarium DigiDalen 2 i oktober 2020 var de deltagande politikerna eniga om behovet att skydda barn och ungdomar från tobak och smaksatta tobaksprodukter.

Försäljning av smaksatta produkter förbjuds på flera håll

I USA har e-cigarettanvändningen bland unga ökat dramatiskt och på många håll höjs kraven att försäljning av smaksatta tobaks- och nikotinprodukter ska förbjudas. Arbetet för åtgärder för att skydda barn och ungdomar stöter dock på hårt motstånd från tobaksindustrin.

I USA röstade representanthuset igenom ett lagförslag som bland annat innehöll förbud för försäljning av smaksatta tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter, i februari 2020. Men för att en lag ska gå igenom ska den även antas i senaten och undertecknas av presidenten, något som inte skedde – lagförslaget dog längs vägen.

Dock finns det förbud mot försäljning av smaksatta tobaksprodukter lokalt på olika ställen i USA.
Massachusetts blev i november 2019 den första delstaten med detta försäljningsförbud. Campaign for Tobacco Free Kids har ett faktablad från januari 2021 med information om försäljningsförbud av smaksatta tobaksprodukter över hela USA.

San Fransisco i Kalifornien var den första stora amerikanska staden att förbjuda försäljning av alla smaksatta tobaksprodukter 2018. I augusti 2020 förbjöds försäljningen av alla smaksatta tobaksprodukter i hela delstaten.

Beslutet har motarbetats av tobaksindustrin, som har samlat över 600 000 namnunderskrifter för att få till en folkomröstning om lagen, som därmed är pausad tills folkomröstningen har ägt rum i november 2022.

Några länder har gått längre än att bara förbjuda försäljning av smaksatta e-vätskor. Indien förbjöd försäljning av e-cigaretter helt och hållet i september 2019.

I Australien krävs från första juli 2020 recept från läkare för att få köpa e-cigaretter.

Läs mer:

Elektroniska cigaretter och hälsorisker, Folkhälsomyndigheten

Psykologer mot Tobaks kunskapssammanställning Elektroniska cigaretter från 2018.

Elektroniska cigaretter – en kunskapssammanställning om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter som Länsstyrelsen Västra Götaland tog fram 2018.

Kunskapssammanställningen presenteras även i en kort film av Louise Adermark, docent, sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet, och en av forskarna bakom rapporten: Elektroniska cigaretter.

Faktaruta

Skolelevers tobaksanvändning

Enligt 2020 års undersökning av svenska elevers drogvanor, en undersökning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör varje år, har snusanvändningen ökat bland både pojkar och flickor i årskurs 9. I 2020 års undersökning deltog bara elever i årskurs 9 på grund av pandemin. Tidigare år ingår även elever i årskurs 2 på gymnasiet i undersökningen.
2019 års undersökning visade att snusningen hade ökat bland flickor i gymnasiets årskurs 2. I årskurs 9 var det 9 procent av eleverna som snusade och bland gymnasieeleverna var motsvarande andel 17 procent. I årskurs 9 hade andelen snusare ökat två år i rad.

33 procent av eleverna i årskurs 9 och 37 procent i gymnasiets år 2 uppgav att de någon gång hade använt e-cigaretter. Det är en kraftig ökning jämfört med 2014 års undersökning, där frågan togs upp för första gången. Då hade 20–25 procent av eleverna i årskurs 9 och gymnasiets år 2 gång använt e-cigaretter.

Strategi som använts historiskt

Att smaksätta tobaksprodukter för att göra dem lättare att använda för ovana brukare är ett knep som tobaksindustrin har använt länge.
Det klassiska är mentolcigaretterna. Mentol har en kylande effekt, minskar rökens kärvhet och dämpar hosta, vilket gör dessa cigaretter mer tilltalande för unga och oerfarna rökare.
I början av 2000-talet var användningen av smaksatta cigaretter nästan tre gånger högre hos 17-åriga rökare i USA jämfört med rökare över 25 år, och forskning visar att ungdomar i andra delar av världen har en liknande preferens för smaksatta cigaretter, enligt Tobacco Atlas.

I USA har tobaksindustrin särskilt riktat in sin marknadsföring av mentolcigaretter mot den afroamerikanska delen av befolkningen, bland annat genom sponsring av musikevenemang och riktad tidningsannonsering.
Den aggressiva marknadsföringen har gett resultat. Afroamerikanska rökare, både vuxna och ungdomar, föredrar mentolcigaretter. Sammantaget röker 85 procent av afroamerikanska rökare mentolcigaretter, enligt Campaign for Tobacco Free Kids.

I USA antogs en ny tobakslag 2009: Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Den förbjöd tillsatta smaker, örter och kryddor i cigaretter som såldes i landet. Förbudet omfattade dock inte mentol, vilken var den överlägset vanligaste smaksatta cigaretten.

Medan rökning minskade totalt sett ökade användningen av mentolcigaretter, eftersom rökare som föredrog smaksatta cigaretter bytte till den sista kvarvarande smaken.

Det är förbjudet att sälja mentolcigaretter inom EU men det är fortfarande tillåtet i stora delar av USA:

Läs vidare