Till skillnad från det konventionella bruna snuset processas tobaken i det vita snuset flera steg, vilket ger den en ljus färg och det mesta av doft och smak av ursprungstobaken försvinner. Enligt leverantörerna försvinner även tobaken – det är därför snuset kan kallas tobaksfritt, en definition som även myndigheterna i Sverige har accepterat.

Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund ifrågasätter dock om man kan kalla någon produkt som innehåller nikotin för tobaksfri.

– Alla produkter som innehåller tobak och nikotin har sitt ursprung i tobaksplantan. Nikotinet i så kallat tobaksfritt snus kommer från tobaksblad. Tobaksindustrins uppfinningsrikedom är stor både vad gäller att kringgå lagstiftning och att producera nya produkter, säger hon.

Snus i vita portionsförpackningar kom enligt Wikipedia i slutet av 1990-talet. Till skillnad från de vanliga bruna prillorna var dessa torra och därmed mindre rinniga.

Sedan något år finns tobaksfria varianter av det vita snuset. Dessa har genomgått olika processer för att få bort tobakens lukt och bruna färg. För att bibehålla snuskonsistensen ersätts tobaken i det tobaksfria snuset med till exempel växtfibrer.

Några varumärken är Zyn från Swedish Match, Lyft från BAT, Nordic Spirit Elderflower från Nordic Snus, On! Från Råå S. Nikotinet, som är ett starkt beroendeframkallande ämne och är det som ger användaren en kick, finns kvar.

Nikotinpåse istället för prilla

Processen att få bort tobakens lukt och bruna färg beskrivs i positiva termer av Snusbolaget, en återförsäljare på nätet: ”Tobaken i Epoks All White-snus tvättas varsamt i en miljövänlig och patenterad process. Där blir den bruna tobaken kritvit och oönskade ämnen minimeras.”

Fördelarna gentemot konventionellt snus är enligt leverantörerna att det vita snuset inte färgar av sig på tänder eller tandkött, och att det inte luktar snus.

Haypp, en återförsäljare som bara säljer vitt snus, skiljer på det traditionella snuset och den vita sorten, som företaget kallar för nikotinpåsar. ”Våra nikotinpåsar påminner mycket om dess föregångare snuset men är helt fritt från tobak och kommer istället i ett vitt utförande. Därför kallas det ibland för vitt snus eller all white,” står det på företagets webbplats.

Tobaksfritt snus – inte livsmedel

Det traditionella bruna snuset omfattas både av tobakslagen och av livsmedelslagen. Snus är inte ett livsmedel, men av lagtekniska skäl jämställs det som livsmedel för att kunna reglera bland annat hygienen i produktionsprocessen när det gäller hanteringen av de ämnena som ingår i snus och tuggtobak.

Livsmedelsverket anser, med stöd av EU:s livsmedelslagstiftning, att snusliknande produkter utan tobak inte ska betraktas som livsmedel. Tillverkningen och produkterna kan därmed inte kontrolleras med utgångspunkt från livsmedelslagstiftningen. Det skriver myndigheten i ett beslut från februari 2019.

De nikotin- och tobaksfria produkter som finns på marknaden, avsedda att användas på samma sätt som snus, har hittills betraktats som livsmedel av Livsmedelsverket, men verket har nu ändrat sin bedömning om dem.

Bakgrunden var frågor från kommunerna om livsmedelslagen även skulle gälla för de nya tobaksfria snusprodukterna som den här artikeln handlar om. Efter en samlad bedömning kom Livsmedelsverket fram till att dessa inte är livsmedel, och i samma ställningstagande framgår att myndigheten ändrade sitt ställningstagande även om de nikotin- och tobaksfria produkterna.

Detta beslut får dock inga konsekvenser i synen på det traditionella bruna tobakssnuset, enligt statsinspektör Christer Johansson på Livsmedelsverket.

”För att produkten ska omfattas av våra föreskrifter måste den innehålla tobak,” skriver han i ett mejl till redaktionen och hänvisar till tobakslagen och EU:s tobaksproduktdirektiv där de produkter som räknas som tobaksprodukter definieras.
Läkemedelsverket har uppmärksammat regeringen på behovet av en utredning om och hur dessa tobaksfria produkter ska regleras. Enligt honom ligger det nu på Socialdepartementets bord för vidare hantering när det gäller att ta initiativ till eventuella lagändringar avseende åldersgränser, regler för försäljning med mera..

Utanför tobakslagen

Marknadsföring av tobaksprodukter är bara tillåten i butiker där de säljs och marknadsföringen ska vara måttlig. Det tobaksfria snuset hamnar utanför bestämmelserna i tobakslagen.

”Det vita snuset är en ny produkt som marknadsförs som tobaksfri, men den innehåller stora mängder nikotin som framställs av tobak. Snusföretagen använder denna strategi för att undkomma lagstiftningen som reglerar marknadsföring av tobak”, skriver A Non Smoking Generation på sin webbplats.

Enligt Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet när det gäller marknadsföring, gäller inte tobakslagen om en produkt inte innehåller tobak.

”Om det vid en kontroll av ett så kallat tobaksfritt snus skulle visa sig att snuset innehåller tobak helt eller delvis skulle det omfattas av tobakslagen. Vår bedömning är att det faktum att nikotinet i snuset är utvunnet ur tobaksplantan inte medför att slutprodukten helt eller delvis kan anses bestå av tobak. Såvitt jag känner till gör exempelvis Folkhälsomyndigheten samma bedömning. I dagsläget finns ingen speciallagstiftning som täcker dessa produkter, så som det finns för till exempel tobaksvaror och e-cigaretter”, skriver Elin Häggeborn, jurist på Konsumentverket, i ett mejl till redaktionen.

I Norge har man dock valt en annan väg. Där gäller tobakslagen även tobakssurrogat, vilket definieras som ”en produkt som på sitt sätt att använda motsvarar tobaksvaror men inte innehåller tobak.”

–Vi beklagar att Sverige fortsätter att släpa efter i utvecklingen vad gäller att så långt som möjligt begränsa tobaksbolagens möjligheter att få marknadsföra sina ohälsosamma produkter som är starkt beroendeframkallande. Alla produkter med tobak och nikotin som inte genomgått en läkemedelsprövning måste hanteras på samma sätt och omfattas av samma lagstiftning. Vi är mycket förvånade över Konsumentverkets tolkning av lagen. Risken är uppenbar att man helt lämnar öppet för tobaks- och nikotinindustrin att använda ett dylikt kryphål., säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

Läs vidare