Regeringen i Indien har låtit utreda frågan kring e-cigaretter och beslutet om förbud grundar sig på att man anser att e-cigaretter och liknande produkter utgör en hälsorisk för människor.

Finansminister  Sitharaman säger i ett uttalande att rapporter visar att många unga börjar med vaping för att det är coolt, och att de snabbt blir beroende.

Förbudet kommer att innefatta tillverkning, import, export, transport, försäljning, distribution, lagring och reklam relaterad till e-cigaretter.

Läs mer

 

Läs vidare