Webbinariet ”Dansar väljare och partier i takt – inför framtiden?” var en uppföljning av webbinariet den 16 juni.

Riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Miljöpartiet deltog, och de fick svara för sina respektive partiers inställning till tobaksförebyggande åtgärder.

Underlaget för diskussionen var en undersökning om väljarnas inställning till tobakspreventiva åtgärder som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Tobaksfakta. Kristina Ahlström, kommunikatör på Tobaksfakta, inledde webbinariet med att redogöra för undersökningen. Enligt den vill allmänheten ha strängare tobakspolitik än den som förs i riksdagen. Bland annat tycker tre av fyra tillfrågade att snus och e-cigaretter inte ska få innehålla frukt- eller godissmaker. I faktarutan finns mer information om undersökningens resultat.

”Skydda det uppväxande släktet”

Journalisten Marianne Rundström var moderator och inledde med att fråga vad som är viktigaste frågan i respektive parti.

–Det är att skydda det uppväxande släktet och där vill vi ha en strängare syn på marknadsföring av tobaksprodukter. Tobak borde säljas under disk, sa Karin Rågsjö (V).

Lena Emilsson (S) ville börja med att ta bort smaktillsatserna:

–Det är inkörsporten till tobaksbruk för många unga, sa hon.

Solveig Zander (C) tog upp vikten av att informera mer om tobakens skadeverkningar och att se till att sprida budskapet i ANDT-strategin till kommuner och regioner.

–Vi måste göra det möjligt för kommuner att förebygga tobaksbruk, sa hon.

Barbro Westerholm (L) har, som vi har skrivit tidigare, under många år arbetat med tobaksfrågor.

–Vi måste satsa på att unga människor inte blir tobaksanvändare. Smaktillsatser är helt galet. Vi behöver också lyfta fram tobaksfria förebilder, sa hon.

Sofia Westergren (M) visade redan vid det första DigiDalen-seminariet att hon är en stark förespråkare för tobakskontroll, och att hon inte alltid har sitt eget parti med sig. Vid detta seminarium tog hon upp snuset och snusindustrin.

–Snuset går vid sidan om och anses som mindre farligt, men snusare utsätts för nikotin 14 timmar i snitt. I min dotters klass i nian är det över 60 procent av eleverna som snusar och lärarna gör det också. Vi måste hjälpa barn och unga att inte utsättas för grupptryck. Vi måste ta tag i snuset, sa hon.

Michael Anefur (KD) tog upp smaktillsatser men efterlyste även en skadlighetsbedömning.

–Det är bara de som säljer smaksatta produkter som tycker att de är bra. De är ett sätt att lura ungdomar att bli tobaksbrukare. Men vi vill också ha en ordentlig vetenskaplig grund för att bedöma olika produkter, det finns grader av skadlighet, sa han.

Hur få bort smaktillsatserna?

Vad gör Liberalerna för att få bort godissmaker i snus, undrade Marianne Rundström och fick svar av Barbro Westerholm, som berättade att det inom Liberalerna i riksdagen finns en åldersmässig skiljelinje som försvårar arbetet med tobakskontroll:

–Alla liberala seniorer vill ha begränsande åtgärder medan ungdomsförbundet motsätter sig förbud. Det blir ju kompromisser och smakförbudet har ännu inte passerat landsmötet, sa hon och föreslog aktiviteter för att få ungdomar engagerade:

–Alla skolklasser borde ut och plocka fimpar och prillor, ungdomen är väldigt miljömedveten idag och tobaksfrågan borde kopplas ihop med miljön, sa hon.

Lena Emilsson (S) tog upp tobaksindustrins sätt att locka in unga i nikotinberoende:

–De yngre ska lockas med smaker och små rosa och ljusblå förpackningar. Det är helt fel, unga ska inte in i detta beroende, och produkterna ska inte exponeras, sa hon.

Solveig Zander (C) hakade på:

–Vi ska angripa alla sätt som används för att locka unga att börja använda tobak. En åtgärd är att ta bort smaker och införa exponeringsförbud. Vi behöver bli mycket mer militanta och hårdare med vad som ska göras, sa hon.

Exponeringsförbud är en fråga där V-väljare och partiet är i fas, sa Karin Vågsjö.

–Vi går i takt med våra väljare. Men vad jag inte förstår är varför det blev en så stor fråga i Sverige när det funkar i andra länder. Vi hade chansen när vi diskuterade tobakslagen senast, men det blev inget exponeringsförbud, det var bara V, S och MP som stod för den radikala linjen då, sa hon.

Bristande kunskap

Sofia Westergren (M) återkom till snuset:

–Det finns en allmän uppfattning att snus inte är farligt, men vi måste börja med att tobaksstämpla snuset, sa hon.

Barbro Westerholm (L) höll med:

–Snus är inte ett livsmedel utan en hälsofarlig produkt, sa hon.

Karin Rågsjö (V) kallade snusdiskussionen ”absurd”.

–Jag blir till och med uppringd av läkare som framställer snuset som en gåva till allmänheten. I snus finns cancerframkallande ämnen, vi måste någonstans sätta ner foten, sa hon.

Flera av deltagarna tog upp att det bland politikerna finns en bristande kunskap, både om snusets skadeverkningar, de nya produkterna och om Tobakskonventionen.

–Vi behöver upplysa om att Tobakskonventionen finns och att snus är hälsofarligt. Det finns en stor potential för upplysning i mitt parti. Vi har en jätteresa att göra, sa Sofia Westergren (M).

–Man behöver sätta sig in i tobaksindustrins verksamhet och dess uppfinningsrikedom, vi ligger efter, sa Solveig Zander (C).

”Tänkte fel”

Synen på tobakskontroll har ändrats bara sedan 2018, enligt några av politikerna. Solveig Zander (C) berättade att det var en stor diskussion i hennes egen riksdagsgrupp om den skärpta tobakslagen 2018 då riksdagen beslutade om rökförbud på vissa platser utomhus, till exempel uteserveringar.

–Den negativa sidan i partiet vann med knapp majoritet. Kanske det är annorlunda idag, med nya ledamöter, sa hon.

Michael Anefur (KD) erkände att hans parti hade tänkt fel om rökförbud på vissa platser utomhus.

–Det fungerar utmärkt, och vi står bakom rökförbudet helt och hållet, sa han.

Barbro Westerholm (L) var den enda i sitt parti som röstade för rökförbudet när frågan var aktuell:

–I övrigt ledde ungdomarnas linje i riksdagen. Partiet vill ha så lite förbud som möjligt, men om man är beroende av nikotin är man inte fri, sa hon.

Partiöverskridande samarbete

Barbro Westerholm påminde om kampen för att få till en tobakslag på 1990-talet, då politikerna gick samman över partigränserna och drev frågan tillsammans med yrkesföreningar mot tobak och engagerade journalister.

–Nu på 2000-talet är gränsen mellan partierna knivskarp. Det krävs mod – men det är dags att göra gemensam sak. Vi måste börja med frågor där vi har en chans att komma i mål, som exponeringsförbud och att få bort smaktillsatserna, sa hon.

Michael Anefur (KD) och Karin Rågsjö (V) var inte främmande för denna idé.

–Det finns stora förutsättningar att flytta fram positionerna om vi gör saker tillsammans, sa Karin Rågsjö.

–Alla i panelen är ense om exponeringsförbud. Vi kan strunta i partigränserna och försöka få ihop 20 ledamöter och göra verkstad av detta. Jag har inga problem med att skriva en motion ihop med Karin Rågsjö, sa Michael Anefur.

Filmklipp från webinariet:

Politikerna eniga: Skydda ungdomar från tobaksmarknadsföring”

Solveig Zander: ”Sätt dig in i verksamheten”

Sofia Westergren: ”vi har en upplysningspotential”

 

Fakta undersökningen

I undersökningen deltog 2000 representativt utvalda personer, ungefär hälften kvinnor och hälften män, över 18 år. Under april och maj 2020 fick de svara på ett antal frågor om sin inställning till tobak och olika tobakspreventiva åtgärder. Av respondenterna var 9 procent rökare och 15 procent snusare. Tre procent hade nyligen slutat röka. Åldersgruppen 18–29 år skilde ut sig från de övriga genom att hela 20 procent var snusare.

• Enligt undersökningen tycker tre av fyra tillfrågade inte att e-cigaretter ska få innehålla frukt- eller godissmaker.
• Tre av fyra anser att snus ska regleras som en tobaksprodukt och inte som ett livsmedel.
• Sju av tio säger ja till reklamfria tobaksförpackningar, alltså förpackningar som har ett standardiserat utseende utan logotyper men med varningstexter och bilder. I denna fråga skilde M-, SD- och C-väljarna ut sig med en något lägre andel som var positiva till detta.
• Nio av tio svarar ja på frågan om en viss del av tobaksindustrins vinster borde avsättas till tobaksförebyggande arbete, vård och forskning. Denna fråga har ett tydligt höger-vänsterperspektiv, då minst 95 procent av S-, V- och MP-väljarna håller med, medan mellan 82 procent (SD) och 90 procent (C) av det borgerliga blockets väljare gör det.
• Sex av tio håller med om att inköpsåldern för tobaksprodukter ska höjas från 18 till 21 år.
• I undersökningen fick deltagarna även svara på påståenden om tobaksindustrin, med möjlighet att ge flera alternativ. 60 procent håller med om att tobaksindustrin påverkar barns och ungdomars hälsa negativt och 58 procent att tobaksindustrin borde ha starkare begränsningar vad gäller marknadsföring och försäljning. 41 procent anser att tobaksindustrin borde kontrolleras mer än den görs idag och 8 procent att den borde förbjudas helt. Tio procent av deltagarna håller med om påståendet att tobaksindustrin är som vilken bransch som helst.
• 38 procent anser att beslutsfattares kontakter med tobaksindustrin alltid borde redovisas. Detta är något som Sverige redan förbundit sig till genom att ratificera Tobakskonventionen, där informationsplikten tas upp i artikel 5.3.

 

 

 

Läs vidare