Även om de stora tobaksföretagen är de mest synliga aktörerna i branschen, bidrar även andra människor och företag till branschens verksamhet, inklusive tobaksbönder, förädlingsbolag, logistikföretag med flera.

Sedan finns det allierade inom tobaksindustrin. Dessa företag och organisationer samarbetar med industrin för att hjälpa till att driva dess verksamhet. Vissa allierade främjar öppet industrins intressen medan andra hjälper till att föra fram industrins agenda mer diskret. En del organisationers namn får det till och med att låta som att de arbetar mot branschen, till exempel Foundation for a Smoke-Free World eller Eliminating Child Labor in Tobacco-Growing Foundation. En titt under ytan visar snabbt att båda dessa grupper finansieras, helt respektive delvis, av tobaksindustrin och främjar ofta i slutändan branschanpassade agendor och berättelser, enligt blogginlägget.

 

Läs vidare