Ett av exemplen som används i rapporten är hur industrin gick till motattack när rökning började förknippas med lungcancer på 1950-talet genom att i amerikanska dagstidningar ifrågasätta forskningen och skapa sitt eget forskningsinstitut, Tobacco Industry Research Committee. Den 4 januari 1954 placerades helsidesannonsen ”Frank Statement to Cigarett Smokers” som en helsidesannons i 448 tidningar i 258 städer över hela USA, och nådde uppskattningsvis 43 miljoner amerikaner. Annonsen hävdade att ”framstående läkare och forskare offentligt har ifrågasatt den påstådda betydelsen av dessa experiment.”

En nutida parallell som tas upp är Philip Morris Internationals ”Smoke-Free Future”-kampanj, där företagets vd i helsidesannonser i USA 2019 talade om företaget vill sluta sälja cigaretter eftersom det är dåligt för folkhälsan.

Samtidigt med kampanjen fortsätter företaget dock att aggressivt marknadsföra sina cigarettprodukter, enligt rapporten Propaganda Crusades by Philip Morris International & Altria: “Smoke-Free Future” & “Moving Beyond Smoke” Campaigns. Exposing the Hypocrisy of the Claim: “A Tobacco Company That Actually Cares About Health.

Läs vidare