Syftet med kampanjen är, enligt Philip Morris International (PMI) att skapa en rökfri framtid. STOP har granskat kampanjen varje år sedan den startade 2019 och fortfarande syns ingen effekt av den. Efter tre års kampanjande är cigaretterna fortfarande tobaksbolaget viktigaste inkomstkälla, med 12 procent av den globala cigarettmarknaden. PMI har även öppnat nya cigarettfabriker i Tanzania och Uzbekistan sedan kampanjen startade och vill bygga en ny fabrik i Egypten.

”Unsmoke Your World”-kampanj är inget annat än ett PR-trick, sannolikt som en del av en större strategi för att övertyga beslutsfattare och allmänhet att PMI förändras till det bättre. Kampanjen vill skapa ”en rökfri framtid”, men PMI:s åtgärder sedan 2019 visar att det är mer sannolikt att PMI skapar en framtid med tobaksrelaterade sjukdomar, enligt inlägget på STOP:s webbplats.

Läs vidare