Bland annat försöker tobaksindustrin försvaga politiska insatser att hindra marknadsföring och tobaksförsäljning nära skolor. I samtliga undersökta länder fanns tobaksprodukter eller reklam placerade i barns ögonhöjd, enligt organisationen.

Läs vidare