Tobaksföretag använde sponsring av konst och utbildning främst för politiska ändamål för att synas med beslutsfattare. De odlade relationer med forskare och media för att undvika tobakslagstiftning på 1990-talet. Under 2010-talet tycks de ha använt liknande taktik för att försöka få stopp på Singapores e-cigarettförbud, enligt en ny forskning publicerad i BMJ.

Läs vidare