Enligt nyhetssajten Statnews undersökning struntar företagen bakom e-cigaretterna i om deras produkter förbjuds av FDA – de fortsätter att sälja dem ändå.

Undersökningen visar också att FDA inte använder de lagliga medel som står till buds för att slå ner på företagen som säljer illegala produkter.

Enligt artikeln har FDA aldrig använt de befogenheter som de har, till exempel att döma till höga böter eller att fysiskt ta bort produkterna från hyllorna. I flera fall har ärenden mot företagen till och med lagts ned, även om företagen fortsätter att sälja produkterna.

Sedan augusti 2016 bedöms e-cigaretter som tobaksprodukter i USA och därigenom är de FDA:s ansvarsområde. Därmed måste leverantörerna ansöka om tillstånd att sälja produkterna, ett så kallad PMTA, premarket tobacco authorization. Tillståndet innebär att produkterna är förenliga med den standard för skydd av folkhälsa som FDA ska tillämpa för att få säljas.

Tidsfristen för att lämna in en ansökan flyttades fram i olika omgångar, men i slutet av förra året gav FDA tillstånd för de första e-cigaretterna.

Processen har kritiserats för att gå väldigt långsamt. För ett år sedan skulle FDA ha förbjudit alla produkter som såldes utan tillstånd, men så har inte skett. En ny analys från Truth Initiative uppskattar att nästan 2,5 miljoner ungdomar och unga vuxna (15–24 år) har börjat använda e-cigaretter för första gången under det året.

Läs vidare