Tobacco Control Research Group har undersökt hur ofta och på vilket sätt tobak visas på Netflix, Amazon Prime och Hulu, som tillsammans har uppemot 150 miljoner användare. Nästan 75 procent av de analyserade serierna innehöll minst en skildring av tobaksbruk och i nästan hälften av fallen skildrades tobaksanvändningen som något roligt, coolt eller sexigt.

Det finns stränga begränsningar för hur och var tobaksföretag kan marknadsföra sina produkter. Men publiken, och särskilt ungdomar, utsätts fortfarande för positiva skildringar av tobaksanvändning på tv, film, internet och i sociala medier. Det innebär en potentiell hälsorisk och särskilt i låg- och medelinkomstländer, där publiken inte får lika mycket information om risker med tobaksbruk, enligt en artikel på universitetets webbplats.

Forskning visar att bilder av rökande människor på till exempel tv ger vilseledande positiva intryck av rökning. Ökad exponering för tobak är kopplat till högre tobaksanvändning bland ungdomar. Kändisar och filmstjärnor kan påverka den unga publiken och deras attityder till rökning.

Streamingtjänsterna har en roll att spela för att bekämpa spridningen av positiva tobaksbudskap, skriver artikelförfattaren. Det skulle också internationella riktlinjer kring tobaksexponering i nya medier, vilka även skulle minska potentiella hälsorisker, särskilt för unga.

Läs vidare