”Europaparlamentarikerna Sara Skyttedal och Johan Nissinen kan ha nära kontakt med tobaksindustrin”, skriver Smoke Free Partnership (SFP) på sin webbplats. Skyttedal har träffat Japan Tobacco International och European Cigar Manufacturers Association i år, medan Nissinen har haft sju möten under de senaste sju månaderna med British American Tobacco, Philip Morris International, Nordic Nicotine Pouches Alliance, Vaper’s Alliance och Svenska snustillverkarföreningen.

Enligt SFP har de båda vidtagit åtgärder till förmån för tobaksindustrin i sin roll som parlamentsledamöter. Skyttedal har under det senaste året ställt fem frågor till EU-kommissionen som främjat tobaksbranschens ”harm reduction”-narrativ. Nissinen ifrågasätter öppet det europeiska snusförbudet både i parlamentet och i media.

”Det är tveksamt om arrangören och parlamentarikerna är opartiska när det gäller tobaksindustrin”, skriver SFP och uppmanar Europaparlamentet att följa tobakskonventionens artikel 5.3. Den ålägger parterna att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins egenintressen.

Det var organisationen We Are Innovation som bjöd in till mötet.

Läs vidare