Rapporten dokumenterar hur branschen under ett sekel aggressivt riktat in sig mot kvinnor och flickor, med teman som skönhet, mode och frihet. De allvarliga hälsoriskerna med tobaksbruk har samtidigt tonats ned eller ignorerats.

Läs vidare