Rapporten WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging productssom är den åttonde i ordningen, tar upp de framsteg inom tobakskontroll som har gjorts sedan 2008 och har för första gången fokus på e-cigaretter. Dessa produkter marknadsförs ofta aggressivt mot barn och ungdomar med tusentals tilltalande smaker och vilseledande påståenden om produkterna.

Enligt rapporten finns uppskattningsvis 16 000 smaker. När unga människor brukar e-cigaretter, eller bara testar, mer än fördubblas risken att de ska börja använda vanliga cigaretter i framtiden.

Rapporten visar att många länder gör framsteg i kampen mot tobak, men vissa länder tar inte upp nya nikotin- och tobaksvaror och misslyckas med att reglera dem.

För närvarande har 32 länder förbjudit försäljning av elektroniska nikotinleveranssystem, som e-cigaretter. Ytterligare 79 länder har vidtagit åtminstone en åtgärd för att förbjuda användning av dessa produkter på offentliga platser, förbjuda reklam, marknadsföring och sponsring eller kräva att hälsovarningar visas på förpackningar. Fortfarande är det dock 84 länder där produkterna inte är reglerade eller begränsade på något sätt.

Sex MPOWER-åtgärder

WHO lanserade 2007 sex så kallade MPOWER-åtgärder för att övervaka tobaksbruk och förebyggande åtgärder i världen. Åtgärderna är: skydd mot tobaksrök, hjälp att sluta med tobaksbruk, varna om farorna med tobak, förbud mot reklam, marknadsföring och sponsring, samt höjd skatt på tobak.

Enligt rapporten omfattas nu 5,3 miljarder människor av minst en av dessa åtgärder – 2007 var det en miljard. Mer än hälften av alla länder och hälften av världens befolkning omfattas av minst två MPOWER – åtgärder på högsta prestationsnivå.

Grafiska hälsovarningar på tobaksprodukter når nu hälften av världens befolkning, enligt rapporten.

Vissa åtgärder, som höjning av tobaksskatterna, har dock gått långsamt och 49 länder saknar helt MPOWER-åtgärder, enligt rapporten.

MPOWER är en förkortning på engelska för:
Monitoring tobacco use and preventive measures
Protecting people from tobacco smoke
Offering help to quit
Warning about the dangers of tobacco
Enforcing bans on advertising, promotion and sponsorship
Raising taxes on tobacco

Läs mer:

WHO: E-cigaretter inte metod för att sluta röka

Godissmak lockar nya konsumenter – ofta barn – att använda nikotinprodukter

 

Läs vidare