Höjd tobaksskatt är en fråga som bara Miljöpartiet tycker är bra, övriga partier har ett ganska lågt intresse för den åtgärden. Att ge mer pengar till tobaksprevention är mer populärt, det vill de flesta partierna göra. Andra frågor som partiernas representanter fick ta ställning till var till exempel tobaksfri skoltid, höjda tobaksskatter och exponeringsförbud.

Läs hela resultatet på A Non Smoking Generations webbplats.

Läs vidare