I propositionen ”Höjd skatt på alkohol och tobak” 2021/22:245 föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex från och med den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen från och med den 1 januari 2024.
 Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

Lägst snuspris i Sverige

I Sverige idag kostar en dosa vitt nikotinsnus cirka 29,80 kr. Många är prisnedsatta på nätet så med till exempel salmiaksmak kostar en dosa 20 kr. I Norge kostar samma dosa runt 50-60 kr. I Danmark kostar den 40-50 kr. (I Danmark är det olagligt att sälja snus, men det går att runda lagen genom att sälja nikotinpåsar för eget bruk)
2023 höjs skatten i Sverige med 3 procent. 2024 höjs den med 1 procent.

Trots de aviserade skattehöjningarna fortsätter Sverige att ha de lägsta tobaksskatterna i Norden. För att komma ifatt och samordna med våra nordiska grannar behöver skatten höjas betydligt mer.

Vitt nikotinsnus beskattas lägre

Nikotinprodukter, till exempel vitt snus, föreslås fortsätta att beskattas betydligt lägre än tobakssnus: 
200 kr respektive 459 kr/kg. 
Dessa nya nikotinprodukter har ökat kraftigt bland unga. Fortfarande är dessa produkter nästan helt oreglerade. Lägre priser på vitt snus riskerar att leda till fortsatt ökad användning bland unga.

Skatten viktig som konsumtionsdämpare

Skattehöjningar/prishöjningar är mycket viktiga som tobakskonsumtionsdämpare – det är den mest evidensbaserade metoden som finns bland tobakspreventiva åtgärder, enligt WHO och Världsbanken.
Skattehöjningar på tobak bör därför vara årligt återkommande, samt ligga minst 5 procent över inflationstakten.

Med tanke på prisläget i Sverige jämfört med våra grannländer och med tanke på kommande låga skattehöjningar för det svenska snuset – då riskerar nikotinberoendet att stiga än mer bland svenska ungdomar. Tobaksfakta förespråkar därför ”högre-skatt-strategin”.

Läs vidare