– Medan bruket av cigaretter har minskat i alla samhällsgrupper har användningen av snus ökat. Snusandet har börjat ersätta rökningen. Det måste vi åtgärda, och det måste ske nu, säger Ilkka Oksala, som leder arbetsgruppen till Hufvudstadsbladet.

Snusförsäljning är förbjudet i EU utom i Sverige. Det är tillåtet att köpa snus på färjorna och föra in en viss mängd till Finland. Tidigare var det mest finlandssvenskar och personer bosatta nära kusten som köpte snus på Sverigebåtarna, men i dag förekommer bruket över hela landet, enligt artikeln.

Ilkka Oksala påpekar att Sverige beviljades undantaget vid EU-inträdet på villkor att bruket av snus inte skulle spridas utomlands.

– Sverige har misslyckats rejält, om de ens har försökt leva upp till det villkoret, säger han.

Andra åtgärder som arbetsgruppen föreslår är regelbundna skattehöjningar, höjd åldersgräns för inköp och innehav av nikotinprodukter till 20 år, rökförbud på restauranger, uteserveringar och idrottsarenor samt en lagändring som gör det möjligt att förbjuda rökning i lägenheter.

Läs vidare