WHO tar samtidigt avstånd från tobaksindustrins marknadsföring av e-cigaretter som ett medel för rökavvänjning och pekar ut tobaksindustrin som det enskilt största hindret för att minska antalet dödsfall kopplade till tobaksbruk.

Läs mer här

Läs vidare