Tema: Tobaksindustrin bakom masken

I mer än 100 år har tobaksindustrin lockat unga människor att bli beroende av nikotin. Det pågår nu en dragkamp mellan folkhälsan och tobaksindustrins vinstintressen. Vi vill med denna serie bidra till att visa vilka tobaksindustrin är bakom masken, hur de infiltrerar samhället och vilka konsekvenser det får.

Om temat

Att cigaretter är farligt för hälsan är idag allmänt känt, men få vet hur enträget tobaksföretagen jobbar för att fortsätta göra människor beroende av nikotin. I den här serien granskar vi hur tobaksindustrin infiltrerar samhället, och hur såväl barn som politiker påverkas av det.

Läs mer

Relaterat

Dimridåer, desinformation och betald forskning förvirrar debatten om folkhälsa

Med hjälp av forskningsinstitut knutna till tobaksindustrin kan tobaksbolagen betala för studier vars resultat går i linje med industrins intressen....

Läs mer

Tema: Tobaksindustrins välgörenhet gynnar dem själva

Tobaksindustrin har politiskt inflytande i många av världens länder. De använder metoder som är svåra att värja sig mot. Det...

Läs mer

Tema: Tobaksindustrin har indirekt inflytande inom EU

Tobaksindustrin har inte direkt inflytande över politiken på EU-nivå, men däremot indirekt. Det visar den första indexrapporten för hur väl...

Läs mer

Tema: ”Artikel 5.3 märktes inte i socialutskottet”

När Nicklas Attefjord satt i socialutskottet såg han att tobaksindustrin hade inflytande på politiken. Attefjord blev själv kontaktad av dess...

Läs mer

Tema: Portade lobbyister fortsätter ändå

Lobbying innebär att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. Det är...

Läs mer

WHO Webinar: Talking trash – Behind the tobacco industry’s ’green’ public relations

Inför WHO:s Tobaksfria dag 31 maj anordnar WHO ett webinar om tobakens miljöpåverkan. Under evenemanget kommer tobaksindustrins destruktiva metoder samt...

Läs mer

Tema: Snusandet ökar i Finland – Cancerorganisationen anmäler Sverige till EU

Cancerorganisationerna i Finland har anmält Sverige till EU-kommissionen. De vill få prövat om Sverige verkligen lever upp till kraven: att...

Läs mer

Inget regeringsbeslut om nikotinhalter

I utredningen Hårdare regler för nya nikotinprodukter föreslås att Kemikalieinspektionen ska ta fram ett förslag till begränsning av nikotin i så...

Läs mer

Tema: Tobaksindustrin bakom masken

I mer än 100 år har tobaksindustrin lockat unga människor att bli beroende av nikotin. Det pågår nu en dragkamp...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev