Hösten 2023 fyllde Sluta-röka-linjen 25 år. Under åren har omkring 200 000 samtal kommit in till den kostnadsfria nationella stödlinjen och drygt 35 procent av de som får hjälp är tobaksfria efter sex månader. I personalstyrkan finns tandhygienister psykologer, sjuksköterskor, hälsopedagoger och folkhälsovetare. Samtalsmetoden som används är en kombination av Motiverande samtal samt en del KBT-strategier. Utöver telefon ka de nås via chatt som uppskattas av många. Samma metoder används för de som vill sluta med tobak som de som vill sluta med övriga nikotinprodukter.

För den som vill sluta använda tobak och nikotin kan det även finnas stöd i den egna regionen. Men det är inte givet. Stödet är ojämnt fördelat. Ann Post var tidigare driftsansvarig på Sluta Röka Linjen och är numera frilansande utbildare inom tobaksavvänjning. Hon berättar att Covid 19 har påverkat verksamheten.

–Det var mycket som stängde ner då. En del har byggts upp igen, men det ser olika ut på olika håll i landet.

Ann Post berättar att det inte råder någon brist på utbildade tobaksavvänjare. Regionerna har särskilt satsat på att utbilda personal som arbetar på vårdcentraler, jobbar med patienter som har KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och astmapatienter. Men i många regioner görs nedskärningar. Det leder till att annat prioriteras och de som arbetat med tobaksavvänjning kan få nya tjänster där detta inte ingår. Det blir en resurs som inte kommer till användning.

– Regionerna har investerat i utbildning, men vid nedskärningar faller strukturen, säger Ann Post.

Fakta: Olika typer av stöd

Sluta-röka-linjen:
Stöd via telefon eller chatta. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon är välkomna. Alla samtal är kostnadsfria och du kan vara anonym.
Läs mer

Tobakshjälpen:
En digital tjänst för den som är van att arbeta digitalt och vill ha kontroll över sin tid och sin egen behandling. Tjänsten är tillgänglig i flera regioner. Gå in på 1177.se för att se om den finns i din region. I isåfall kan du kontakta en tobaksavvänjare inom primärvården för att få  tillgång till tjänsten.
Läs mer om vad Tobakshjälpen är.

Här kan du läsa mer om du vill veta mer om att starta upp Tobakshjälpen i er region.

Tobakspreventiva mottagningar
På en del sjukhus finns mottagningar för hjälp att sluta med nikotin. Det kan också kallas för Tobaksavvänjningsmottagningar.

Här finns diplomerade tobaksavvänjare med kunskap som kan stötta dig som vill sluta att planera ditt nikotinstopp och stöttar under processen.

Här kan du läsa mer om hur det kan gå till på en Tobaksavvänjningsmottagning. Gå in på 1177.se för att se om det finns en mottagning i din region.

Livsstilsmottagningar
På flera håll i landet finns mottagningar där man kan få stöd att ändra livsstil, och där ingår tobaksavvänjning.

Internat: 
Livsstilsmedicin Österåsen ligger strax väster om Sollefteå och ägs av Region Västernorrland. Det är ett internat för internat för personer  i stort behov av livsstilsförändringar. Det kan exempelvis handla om rökstopp.
Läs mer om internatet

Tandvården
I en del regioner kan man på vissa tandvårdskliniker få tobaksavvänjning. Fråga hos din tandläkare vad som gäller. I till exempel Östergötland finns gemensamma tobaksavvänjningsmottagningar med tandhygienister och sjuksköterskor. Lär mer om det här.

För att se vad som finns i din region gällande olika typer av tobaksavvänjning kan du gå in på 1177.se

(Skrivet januari 2024)

Läs vidare