För att komma till någon av tandvården/primärvårdens avvänjningsmottagningar krävs inte någon remiss och det spelar inte någon roll vilken vårdcentral eller folktandvård man är listad på i länet.

– Det minskar ledtider både för patienten och vårdpersonalen. Alla får ett första bedömningssamtal där man gör en kartläggning samt har en dialog om vilket stöd som passar den enskilda individen bäst, säger Lina Jarledal Blom, utvecklingsledare Region Östergötland.

Mottagningarna drivs av diplomerade tobaksavvänjare från Region Östergötland och där arbetar diplomerade tobaksavvänjare från primärvård och folktandvård. Patienterna erbjuds både fysiskt stöd eller via den digitala tjänsten Tobakshjälpen. Det finns även stöd på många vårdcentraler och specialistenheter. Inom tandvården finns utbildade tobaksavvänjare både hos Folktandvården och den privata tandvården.

All tobaksavvänjning är kostnadsfri, oavsett var individen får sitt stöd, både privat och inom regionen. Så har det varit i flera år. Syftet är att de som behöver stöd ska få det, oavsett deras ekonomiska situation.

– Det finns många faktorer som påverkar om en individ söker stöd. Att ha kännedom om möjligheten att få stöd, tillgänglighet som passar den enskilda individen, tillit till dem som behandlar och avgiften för tobaksavvänjning är några faktorer som man som region kan ta höjd för om man vill bidra till ett nikotin och tobaksfritt Sverige, säger – Lina Jarledal Blom, utvecklingsledare Region Östergötland.

Läs vidare