Tobaksfakta har tidigare berättat om forskning som Yvonne Skogsdal,, Örebro universitet, arbetat med , som visade höjda risker för missfall vid rökning och snusning. Missfallsrisken är bara en av många orsaker till att gravida uppmanas att inte använda nikotin. Både foster och mamman kan ta skada. Den starka motivationen att sluta gör att en majoritet blivande mammor upphör med snus och tobak när de upptäcker att de väntar barn. För de som har svårt att sluta är dock situationen extra utmanande. Gravida uppmanas att inte använda nikotinläkemedel eller läkemedel som minskar suget.  De kan alltså inte få samma hjälp som de flesta andra som vill sluta röka eller snusa.

Yvonne Skogsdal önskar att det fanns mer man kunde göra innan graviditeten. Hon forskar om prekonceptionell hälsa och rådgivning. Det vill säga kvinnor och mäns hälsa inför en graviditet och den rådgivning som man kan ge. Yvonne Skogsdal har en rad förslag vad som skulle kunna göra att färre behöver kämpa med att sluta snusa och röka när de redan väntar barn. Detta är hennes önskelista:

  • Prekonceptionell hälsa ingår i sex-och samlevnadsundervisning i skolan, för att förebygga tobak och alkohol.
  • Preconceptionell hälsa ingår i ungdomsmottagningarnas arbete
  • Att det finns separata besök hos barnmorskan för att prata om den preconceptionella hälsan, men också att det ALLTID ingår in den ordinarie preventivmedelsrådgivningen.

Läs också: https://tobaksfakta.se/tema-flera-gravida-nas-med-tobaksavvanjare-i-modrahalsovarden/

 

Läs vidare