–Det här är ett nytt sätt att möta invånarna på. Tidigare hade vi bara en metod att möta de patienter som vill sluta med sitt tobaksbruk, och det var att de kom till oss, säger Mattias Jonsson, folkhälsoutvecklare, som tillsammans med länets tobakssamordnare Marita Andersson och regionens kommunikationsavdelning utvecklade idén och behandlingen.

Själva texterna skrevs av Margareta Pantzar, psykolog med lång erfarenhet av tobaksavvänjning. Behandlingen vänder sig främst till dem som kan göra mycket själva.

–För de patienter som är extra sårbara fungerar andra metoder bättre, men alla metoder ska ha samma kvalitet, säger Mattias Jonsson.

Det var han och Marita Andersson som kom på idén med Tobakshjälpen.

–Det ligger i tiden nu när det är så mycket annat som är digitalt. Och det passar bra för nattarbetare och andra som har svårt att ta sig till vårdcentralen som lastbilschaufförer, ensamstående föräldrar, folk med psykisk ohälsa som inte vill träffa någon och svårt sjuka, säger Marita Andersson.

 Många fördelar

Tobaksavvänjning via Tobakshjälpen har många fördelar, både för den som behandlar och den som är patient, enligt Marita Andersson, som har arbetat med tobaksavvänjning sedan 2003.

–Patienterna upplever att de äger sin behandling från start till mål och tycker att behandlaren är som en förstärkt hejaklack. Det finns också länkar i programmet som leder direkt till andra hjälpmedel, som Sluta-Röka-Linjen, förslag på fysisk aktivitet, eller 1177.se. Och behandlaren har mycket mera koll på sina patienter eftersom de kan se hur patienten arbetar med varje moment. Det lyser grönt när det är avklarat, de får en större överblick, säger hon.

En annan fördel för behandlaren är att informationen blir tydligare för patienten.

–Som behandlare jobbar vi inte med pekpinnar utan med öppna frågor och uppmuntran. Vi säger inte att ”du måste göra så här, annars händer det och det”. Texten har en annan tydlighet och patienten förstår själv, säger Marita Andersson.

Inleds med fysiskt möte

Behandlingen inleds med ett fysiskt möte mellan patient och behandlare. De går igenom metoden och pratar om beroende och hur det påverkar individen, både fysiologiskt och psykiskt.

–Det fysiska mötet är väldigt viktigt. Man upptäcker också om det är något patienten inte förstår. Vi märker nu under coronatiden, då mötet sker per telefon, hur mycket lättare det är att bilda sig en uppfattning om patienten vid ett fysiskt möte, säger hon.

Behandlingen består av fyra delar med information och övningar. Under året som gått har programmet utvecklats med två delar, en för gravida och en för opererade.
Kommunikation mellan patient och behandlare sker genom meddelandefunktionen i programmet och telefonsamtal ibland.

Hittills har över 200 personer påbörjat behandling via Tobakshjälpen. Det är tydligt vilka veckodagar som lockar flest att börja.

–Tisdagar och torsdagar är de dagar då många startar sin behandling, tisdagar är det allra flest. Den åldersgrupp som är mest aktiv är de som är mellan 40 och 55 år, berättar hon.

En fördel för patienten är att den information som man går igenom vid det inledande mötet finns att läsa på Tobakshjälpen, det blir en repetition och underlättar förståelsen för hur beroende fungerar. Det kan också vara skönt för alla att systemet skickar påminnelser om till exempel uppföljningsmöten, som sker per telefon.

–Vi slipper jaga patienten och patienten slipper bli jagad av oss, säger Marita Andersson.

Utvärdering väntas under året

Hon arbetar själv med tobaksavvänjning för patienter som kommer att få vård som kräver rökfrihet. Tobakshjälpen är ett bra sätt att komma igång och arbeta i sin egen takt.

–Jag har en patient som ska strålas, på bara en vecka har hen gått igenom hälften av behandlingen, berättar Marita.

Ett hundratal patienter har på lite drygt ett år avslutat behandlingen på Tobakshjälpen. Själv har hon tio stycken som har blivit rökfria. Någon större utvärdering av resultatet är ännu inte gjord, den planeras under 2020.

–Vi ska börja följa upp hur det går och hur många som lyckas vara tobaksfria efter ett år. Man brukar säga att 30 procent är ett bra tal, säger Mattias Jonsson.

 Passar inte alla

Digital behandling passar inte alla. En del patienter vill ha fysiska möten och att få bekräftelse vid fysiska möten under behandlingen.

–Men egentligen är vi väldigt nära patienterna, eftersom man direkt ser hur långt de har kommit i behandlingen, säger Mattias Jonsson.

Även bland behandlarna kan det finnas ett visst motstånd mot metoden.

–Det är ju något nytt och alla tycker inte om förändringar. Men det beror också på hur patientgruppen ser ut i området där man verkar, var i länet de bor, ålderssammansättningen, om man har många patienter som har ett annat språk, till exempel. Digitala hjälpmedel fungerar inte överallt, säger Marita Andersson.

Utbildar behandlare

I Region Jönköping finns en tobaksavvänjare vid nästan varje vårdcentral. Drygt hälften av dem är utbildade i Tobakshjälpen. Marita Andersson utbildar behandlarna, både inom och utom länet.

Ett önskemål som framkommit är att ha informationen på flera språk, men den möjligheten finns inte ännu.

–Det vore önskvärt, men det är ett jättejobb. Jag själv har haft nysvenskar som patienter och det har fungerat bra. Man skulle också kunna ha tolk, säger hon.

Digital behandling passar särskilt bra nu under coronatiden. Rökare och ex-rökare har ju större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

–Vi har märkt en större efterfrågan, särskilt bland rökare. Det finns ett mycket större intresse och mer motivation att sluta nu, berättar Mattias Jonsson.

(OBS! Artikeln är skriven 2020)

 

Faktaruta

Tobakshjälpen

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjningsbehandling via 1177.se som utvecklades av Region Jönköping och har varit i gång sedan början av 2019. Idag är sju regioner anslutna och fler är på gång.

Fram till och med april 2020 drygt 200 personer påbörjat behandlingen. Cirka 100 har avslutat den.

Kostnaden för patienten varierar mellan regionerna. I Region Jönköping är den gratis.

Behandlingen inleds med ett fysiskt möte, därefter sker den digitalt. Den består av fyra moduler som patienten går igenom i sin egen takt och som behandlaren löpande ger återkoppling på genom meddelandefunktionen i programmet. Uppföljning sker efter tre, sex, nio och tolv månader per telefon.

Snart kommer behandlingen, som idag är skriftlig, att kompletteras med möjlighet att lyssna på de olika avsnitten.

Min nikotinfria resa

Fler regioner jobbar på erbjuda digitalt stöd för tobaksavvänjning. I till exempel region Västerbotten har man tagit fram ett stöd som heter Min nikotinfria resa. Det stödet bygger på samma metod som Tobakshjälpen och också uppbyggt utifrån att man går igenom olika moduler. Patienten har kontinuerligt stöd av en tobaksavvänjare under resan mot att bli nikotinfri.

Läs mer här

Läs vidare