Den 2 augusti 1901 stod Kungliga Norrländska lungsotssanatoriet färdigt. Nu, över hundra år senare, kommer människor fortfarande till denna vackra plats, strax väster om Sollefteå, med utsikt över Ångermanälven. Lungsotens tid är förbi. Nu är patienterna i stort behov av livsstilsförändringar. Det vanligaste är stressrelaterad ohälsa , följt av övervikt, diabetes och kronisk smärta.

Några kämpar med tobaksberoende, men det är inte så stor andel. Österåsen tar in 40 patienter åt gången och få är rökare.

–– I en sådan grupp är det 3 – 4 där tobak finns med i bilden som en del av livsstilen. Att komma hit bara på grund av tobak är väldigt ovanligt, säger  Benno Krachler, verksamhetschef .

Programmet har tre olika huvudinriktingar : stress, vikt och smärthantering, sedan finns det tillval, som tobaksavvänjning och diabetes.

De patienter som väljer tobaksavvänjning behöver ofta också få bukt med övervikt. Dessa patienter är vanligtvis 50 år eller äldre.

Vistelsen på Österåsen inleds med en basvecka, efter det åker man hem i en månad, sedan följer en tre veckor lång vistelse. Ett halvår därefter åker man tillbaka för en uppföljningsvecka.

De flesta som remitteras till Österåsen kommer från den egna regionen, Västernorrland, men det finns några från andra regioner också. Det är vanligt att deltagarna har en krävande livssituation.

–– De har det tufft i ett eller annat avseende; ekonomiskt, på jobbet eller i relationer, eller så kan det vara oro för barn som det inte går så bra för. De här betungande faktorerna gör det svårt att ta tag i problemen.

Vistelsen på Österåsen underlättar livsstilsförändringar, men var och en måste avgöra vilka förändringar man önskar och mäktar med. Benno Krachlers erfarenhet är att det ofta är bra att vänta med att anta sin största utmaning. Den som vill sluta röka exempelvis har ofta redan försökt på hemmaplan och misslyckats.

–– De riktade insatserna har man redan fått, och så har man kommit en bit på väg men inte fullt ut. Då är internatet en möjlighet att förbättras ytterligare och ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Första steget för den som vill sluta röka kan vara regelbundna promenader för att få bättre ork, och så tar man tag i tobaken senare.

Det är mycket som kan påverka möjligheten att lyckas med en livsstilsförändring, som sömn, relationer, fysisk aktivitet och kost. Allt det tas upp under vistelsen på Österåsen. Skillnaden mot hemma är att man kan göra det i en lugn miljö, under vägledning och med måltiderna serverade. Det gör det så mycket lättare än på hemmaplan där frestelserna kan vara många och det är svårt att hinna och orka hålla fast vid goda vanor..,

–– Här måste man aktivt välja bort att göra rätt sak. Hemma ska man aktivt välja att göra rätt sak.

Att bli mer medveten om sig själv och sin egen situation är en del i att på sikt kunna välja rätt

–– Ofta fyller ju de här ovanorna en funktion i ens liv. Innan man har förstått den och har ett alternativ så är det svårt att rycka bort saker, säger Benno Krachler.

Läs vidare