Yrkesföreningar mot Tobak

 

 

Vi i Yrkesföreningar mot Tobak har som mål att skapa en tobaksfri framtid där människor inte längre skadas och dör av tobaksbruk. Vårt första delmål är Rökfritt Sverige 2025, det årtal då vi vill att rökningen ska vara nere på en nivå där den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Yrkesföreningar mot Tobak är en paraplyorganisation bestående av fem föreningar:

  • Läkare mot Tobak
  • Tandvård mot Tobak
  • Sjuksköterskor mot Tobak
  • Lärare mot Tobak
  • Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak

Våra gemensamma mål är att:

  • Påverka genom kunskap
  • Skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan
  • Stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete
  • Utveckla information, utbildningar och material
  • Delta i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken.

Våra aktiviteter genomförs på olika nivåer, enskilt eller i samarbete mellan yrkesföreningarna och med andra organisationer.

www.tobaccoorhealthsweden.org

Prenumerera på vårt nyhetsbrev