Tobaksfaktas styrelse

För kontakt med styrelsen: info@tobaksfakta.se

Lena Sjöberg

Ordförande


Tandvård mot Tobak


Ann Post

kassör


Sjuksköterskor mot TobakNils Lundin


Barn- och ungdomsläkare, skolläkare


Björn Sundin


Lärare mot Tobak


Sofia Westergren


Riksdagsledamot (M)


Farida Al Albani


Psykologer mot Tobak


Agneta Alderstig


VISIR


Niclas Malmberg


F.d. riksdagsledamot (MP)


Prenumerera på vårt nyhetsbrev