Tobaksfaktas styrelse

För kontakt med styrelsen: info@tobaksfakta.se

Lena Sjöberg

Ordförande


Tandvård mot Tobak


Ann Post

kassör


Sjuksköterskor mot TobakBirger Forsberg


Region Stockholm


Björn Sundin


Lärare mot Tobak


Sofia Westergren


Riksdagsledamot (M)


Farida Al Albani


Psykologer mot Tobak


Agneta Alderstig


VISIR


Prenumerera på vårt nyhetsbrev