Tobaksfaktas styrelse

Göran Boëthius

tillförordnad ordförande


Läkare mot TobakAndreas Axelson


Unga Drogförebyggare


Birger Forsberg


Region Stockholm


Björn Sundin


Lärare mot Tobak


Birgitta Enmark


Tandvård mot Tobak


Farida Al Albani


Psykologer mot Tobak


Prenumerera på vårt nyhetsbrev