Tobaksfaktas styrelse

För kontakt med styrelsen: info@tobaksfakta.se

Lena Sjöberg

Ordförande


Tandvård mot Tobak


Nils Lundin

Vice ordförande


Barn- och ungdomsläkare, skolläkare


Ann Post

Kassör och sekreterare


Sjuksköterskor mot TobakBjörn Sundin


Lärare mot Tobak


Sofia Westergren


F.d. riksdagsledamot (M)


Farida Al Albani


Psykologer mot Tobak


Agneta Alderstig


VISIR


Niclas Malmberg


F.d. riksdagsledamot (MP)


Prenumerera på vårt nyhetsbrev