Medlemsorganisationer

Tobaksfakta har sina rötter i yrkesföreningarna mot tobak för läkare, sjuksköterskor, tandvård, lärare och psykologer. Dessa fem tillsammans med sin paraplyorganisation Yrkesföreningar mot Tobak, samt elva andra ideella organisationer utgör Tobaksfaktas medlemsbas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev