Tobakspreventivt nätverk i landets regioner

 

 

 

Tobakspreventivt nätverk i landets regioner, TPLR, är ett nationellt nätverk av samordnare av tobakspreventivt arbete i landsting och regioner. TPLR har en viktig roll som kunskapsförmedlare och stöd för landstingens och regionernas samordnare på tobaksområdet. TPLR utgår bl.a. från Tobakskonventionens artikel 14 om att främja tobaksavvänjning och adekvat behandling mot tobaksberoende.

www.luftkonferens.nu

Prenumerera på vårt nyhetsbrev