A Non Smoking Generation

 

 

 

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Via digitala kanaler, föreläsningar och metodutbildningar påverkar vi unga och vuxna direkt. Genom opinionsbildning, lobbying och kampanjer skapar vi förutsättningar för fler rökfria miljöer, en minskad acceptans för tobak samt en minskad tillgänglighet till tobak. Målet med vårt arbete är att begränsa den sociala acceptansen för tobaksbruk och tillgängligheten till tobak (två av de mest effektiva komponenterna för att minska tobaksdebuter bland unga).

www.nonsmoking.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev