Sjuksköterskor mot Tobak

 

 

 

FÖRENINGENS MÅL ÄR ATT SJUKSKÖTERSKOR SKA:

·         ha kunskap om nationella och internationella riktlinjer för ett minskat tobaksbruk

·         kunna stödja människor till ett tobaksfritt val

·         värna om barns rätt till en tobaksfri livsstart och uppväxt

·         stödja ett nationellt beslut om en utfasning av tobaksrökning – Tobacco Endgame

 

www.sjukskoterskormottobak.com

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev