Unga Drogförebyggare

 

 

 

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk. Vi uppmuntrar unga att ta ställning mot droger, delta i föreningsliv och inspirerar till att vara med och forma sin egen fritid. Vår styrka är att engagera unga att tillsammans arbeta drogförebyggande både lokalt och nationellt vilket vi ser är en viktig faktor för ett långsiktigt förebyggande arbete.
Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar om tobak. Vårt lättförståliga material om tobak och vattenpipa finns på flera språk. Alla skolor eller fritidsgårdar som vill arbeta långsiktigt med att förebygga tobak kan starta en förening hos oss. 

www.ungadrogforebyggare.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev