Nätverket mot cancer

 

 

 

Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Vår vision är ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Genom NMC samarbetar och stöttar medlemmarna varandra för att i övergripande projekt och i gemensamma frågor nå ökat genomslag i samhället samt att tillsammans arbeta för att uppnå Nätverket mot cancers vision. Samarbetet ska präglas av respekt för varandras likheter och olikheter.

www.natverketmotcancer.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev