Hjärt-Lungfonden

 

 

 

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Vi arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv och vägen dit går genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev