Astma- och Allergiförbundet

 

 

 

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.

Astma- och Allergiförbundets vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för friskare liv genom att stödja allergiforskning, sprida information och genom arbetet i våra lokalföreningar. Hos oss får du både kunskap och gemenskap. Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra tillsammans för ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Tillsammans för vi tre miljoner astmatiker och allergikers talan, påverkar beslutsfattare och ökar tillgängligheten i skola, arbetsliv, offentlig miljö samt driver på för en bättre vård.

www.astmaoallergiforbundet.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev