Läkare mot Tobak

 

 

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Vårt mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.

Läkare mot Tobak bildades 1992 med ambitioner att:

  • bevaka och påverka den nationella tobakspolitiken
  • öka kunskap och påverka attityder i läkarkåren
  • bevaka forskningsfronten
  • utveckla informationsmaterial
  • stödja lokalt tobaksarbete
  • delta i internationellt samarbete

www.doctorsagainsttobacco.org

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev