– Att ha goda relationer med andra är vanligtvis bra för ens psykiska hälsa. Men sociala kontakter kan i vissa fall också främja riskfulla hälsobeteenden som rökning, säger Alexander Miething, forskare i sociologi vid Stockholms universitet och huvudförfattare till studien.

Undersökningen är en del av forskningsprojektet Lifeincon. Syftet med detta projekt är att studera betydelsen av socialt kapital och resurser i omgivningen för människors livschanser över tid.

I den aktuella studien analyserade forskare vid Stockholms och Lunds universitet två omgångar av enkätsvar från flera tusen unga personer. De var 19 år vid det första tillfället och 23 år vid uppföljningen. Den analysmetod som användes studerar betydelserna av relationer med andra för personers egna val.

Resultatet visade bland annat att i kompisgäng där alla har en relation till samtliga i gruppen, sprids rökning lättare – att jämföra med ett kompisgäng där alla inte känner varandra. Ju oftare personer i ett kompisgäng träffar varandra, desto högre är även risken att de röker.Det här sambandet är starkare för unga kvinnor, som påverkas mer till att röka om de har en rökande vän än vad män gör.

– Det finns ett starkt samband mellan egen och andras rökning för unga kvinnor, starkare än för unga män. Samtidigt visar studien att rökning bland unga kvinnor generellt minskar i och med övergången från tonår till ung vuxen. Det här kan förklaras med att många kvinnor tenderar att bli mer hälsomedvetna, eller att rökning inte längre har samma betydelse för vänskapsrelationerna, säger Alexander Miething.

Rökare söker sig till rökare, medan icke-rökare söker sig till icke-rökare. Men studien visar också att unga som har vänner som de har känt länge röker i mindre utsträckning än de som inte har långa vänskapsrelationer.

– Gamla vänner fungerar nästan som ett slags föräldrar i det avseendet, säger Alexander Miething.

De sociala nätverkens betydelse för tendensen att röka avtar med åldern.

– Men ungdomsåren är kritiska på så sätt att de avgör om en person blir livslång rökare, säger Alexander Miething.

Studien har publicerats i den öppna vetenskapliga tidskriften PLoSOne.

Läs vidare