Tobak och jämställdhet

Rapport från CAN: Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Under det senaste decenniet har det skett ett skifte där nya nikotinprodukter utgör en allt större andel av tobaks-och nikotinbruket....

Läs mer

Ny broschyr om kvinnors rättigheter, Agenda 2030 och tobakskontroll

Lagom till internationella kvinnodagen publicerade den tyska organisationen Unfair Tobacco en broschyr om kvinnors rättigheter, Globala målen och tobakskontroll.

Läs mer

Rökning kan försämra inlärningsförmåga och minne

Rökning kan försämra förmågan att lära sig och memorera saker, särskilt bland kvinnor, enligt ny forskning.

Läs mer

Så arbetar tobaksindustrin för att locka kvinnorna 

Tobaksbranschen har länge marknadsfört rökning som en form av frigörelse för kvinnor. Kampanjerna ändras från land till land och över tid men strategin har...

Läs mer

Ny WHO-rapport sätter fokus på tobakskontroll ur ett könsperspektiv

Även om tobaksanvändningen bland kvinnor minskar totalt sett går minskningen i en långsammare takt än hos män. I vissa länder...

Läs mer

Elever på skolor med låg socioekonomisk sammansättning använder oftare tobak

Rökning och snusning är vanligare bland elever på skolor med låg socioekonomisk sammansättning än på skolor med hög. Det visar...

Läs mer

Utsatthet som går att åtgärda

Kvinnor i tobaksodlingen är ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta. De äger oftast inte marken de odlar på och har små...

Läs mer

Kön och tobak rönte stort intresse på COP8

Tobaksindustrin försöker ta sig in i låginkomstländer där de vill få människor som lever i fattigdom att sälja tobak och...

Läs mer

Margaretha Haglund vid världskonferensen 8 mars: Är män bättre än kvinnor på tobaksprevention?

Är män flera gånger bättre än kvinnor på att driva det tobaksförebyggande arbetet framåt?

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev