Tobak och jämställdhet

Rapport från CAN: Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Under det senaste decenniet har det skett ett skifte där nya nikotinprodukter utgör en allt större andel av tobaks-och nikotinbruket....

Läs mer

Rökning kan försämra inlärningsförmåga och minne

Rökning kan försämra förmågan att lära sig och memorera saker, särskilt bland kvinnor, enligt ny forskning.

Läs mer

Ny WHO-rapport sätter fokus på tobakskontroll ur ett könsperspektiv

Även om tobaksanvändningen bland kvinnor minskar totalt sett går minskningen i en långsammare takt än hos män. I vissa länder...

Läs mer

Elever på skolor med låg socioekonomisk sammansättning använder oftare tobak

Rökning och snusning är vanligare bland elever på skolor med låg socioekonomisk sammansättning än på skolor med hög. Det visar...

Läs mer

Utsatthet som går att åtgärda

Kvinnor i tobaksodlingen är ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta. De äger oftast inte marken de odlar på och har små...

Läs mer

Kön och tobak rönte stort intresse på COP8

Tobaksindustrin försöker ta sig in i låginkomstländer där de vill få människor som lever i fattigdom att sälja tobak och...

Läs mer

Margaretha Haglund vid världskonferensen 8 mars: Är män bättre än kvinnor på tobaksprevention?

Är män flera gånger bättre än kvinnor på att driva det tobaksförebyggande arbetet framåt?

Läs mer

Lågutbildade kvinnors livslängd halkar efter på grund av rökning

Livslängden har ökat stadigt för de flesta grupper i Sverige under de senaste årtiondena. Ett undantag är de kvinnor vars...

Läs mer

Dödlighet i cancer minskar långsammare bland kvinnor på grund av tobak

Dödligheten i cancer inom EU sjunker snabbare bland män än bland kvinnor Det visar prognosen för europeiska dödsfall i cancer...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev