Tobak och jämställdhet

Utsatthet som går att åtgärda

Kvinnor i tobaksodlingen är ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta. De äger oftast inte marken de odlar på och har små...

Läs mer

Kön och tobak rönte stort intresse på COP8

Tobaksindustrin försöker ta sig in i låginkomstländer där de vill få människor som lever i fattigdom att sälja tobak och...

Läs mer

Margaretha Haglund vid världskonferensen 8 mars: Är män bättre än kvinnor på tobaksprevention?

Är män flera gånger bättre än kvinnor på att driva det tobaksförebyggande arbetet framåt?

Läs mer

Lågutbildade kvinnors livslängd halkar efter på grund av rökning

Livslängden har ökat stadigt för de flesta grupper i Sverige under de senaste årtiondena. Ett undantag är de kvinnor vars...

Läs mer

Dödlighet i cancer minskar långsammare bland kvinnor på grund av tobak

Dödligheten i cancer inom EU sjunker snabbare bland män än bland kvinnor Det visar prognosen för europeiska dödsfall i cancer...

Läs mer
ÅSIKT

Inför COP7 i Indien: ”Sveriges feministiska regering bör driva genderfrågan!”

På måndag inleds den sjunde partskonferensen för alla de 180 länder och regioner – inklusive EU – som har ratificerat...

Läs mer

Unga kvinnor påverkas mer av vänners rökning än unga män

Vänner har större betydelse för unga kvinnors rökning än vad de har för unga mäns rökning. Det visar en ny...

Läs mer

”På med genderglasögon i europeisk tobakspolitik!”

Tobaken är ett allvarligt hot mot kvinnors och flickors hälsa i Europa. Av världshälsoorganisationen WHO:s olika regioner i världen är...

Läs mer

Ny avhandling: Kvinnor och män röker och slutar av olika skäl

Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller varför man börjar röka. Även skälen för rökstopp skiljer...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev