Den provokativa frågan ställer Margaretha Haglund, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, i dag i en föreläsning vid den tobaksförebyggande världskonferensen i Kapstaden.

Internationella kvinnodagen till ära belyser Margaretha Haglund – som även är tidigare ordförande i International Network of Women Against Tobacco, INWAT – den ojämna balansen mellan kvinnor och män på framskjutna positioner i det globala arbetet mot tobaksepidemin.

Den internationella tobakskonventionen slår fast behovet av full medverkan av kvinnor på alla nivåer i arbetet med tobakslagstiftning och annat policyarbete samt i det praktiska genomförandet av besluten.

– En viktig del av detta är att se till att män och kvinnor ges lika stor plats som föreläsare och moderatorer vid stora tobakskonferenser, som världskonferensen, säger Margaretha Haglund.

– Det är också viktigt att kvinnors framstående insatser uppmärksammas i lika hög grad som mäns, när det gäller att utse mottagare av prestigefyllda priser och utmärkelser.
Hon konstaterar att kvinnor ofta är underrepresenterade både som talare vid stora konferenser och som pristagare, trots att en majoritet av dem arbetar med tobaksprevention är kvinnor.

INWAT.s granskning visar att 196 män och 82 kvinnor fick utmärkelsen WHO Tobacco Control Award 2004-2017. När det gäller priset Luther Terry Award var 27 individuella mottagare män under åren 2000-2018. Kvinnorna var en tredjedel så många – nio stycken. En av de nio är för övrigt professor Elif Dagli, Turkiet, som i dag mottar 2018 Luther Terry Award i kategorin Enastående ledarskap.

Margaretha Haglunds rekommendationer för att förbättra balansen mellan könen på detta område i framtiden är att alltid ha med denna aspekt som en viktig del av planeringen av olika typer av konferenser.

– Det gäller också att alltid dokumentera könsfördelningen vid konferenser och bland pristagare och att publicera dessa uppgifter, säger hon.

– Dessutom måste vi mycket mer aktivt se till att föreslå även kvinnor i dessa sammanhang.

Läs vidare