Trots att insjuknandet i cancersjukdomar ökar, minskar cancerdödligheten.Forskare i Italien, Schweiz och USA har gjort en prognos för antalet cancerdödsfall inom EU under 2017 och jämfört med 2012. Enligt prognosen kommer dödsfallen i cancer bland män att minska med drygt 8 %, men bland kvinnor bara med cirka 4 %.

Totalt sett är det dock fortfarande högre cancerdödlighet bland män än bland kvinnor. Totalt 761 900 män och 611 600 kvinnor inom EU förväntas enligt prognosen dö av någon cancer under 2017.

– Att nedgångstakten är långsammare bland kvinnor avspeglar trenderna när det gäller lungcancer och andra tobaksrelaterade cancerformer, säger i ett pressmeddelande den huvudansvarige för studien, professor Carlo La Vecchia vid Medicinska fakulteten vid universitetet i Milano.

I Sverige och större delen av övriga EU började männens rökning att minska tidigare än kvinnornas. Det gör att rökorsakade cancersjukdomar som lungcancer fortfarande ökar bland kvinnor, medan de minskar bland män.

Sammantaget förväntas lungcancer orsaka 275 700 dödsfall bland män och kvinnor i 2017, vilket motsvarar cirka 20% av dödsfallen av cancer.

Detta är sjunde året i rad som forskarna publicerat dessa förutsägelser och de förutspår att dödligheten för flertalet cancerformer kommer att minska, med undantag av bukspottkörtelcancer och lungcancer hos kvinnor, båda tobaksrelaterade.

Forskarna har räknat ut att över fyra miljoner dödsfall i cancer har undvikits sedan 1988. Förbättringar när det gäller förebyggande, upptäckt och behandling av cancer förklarar dessa glädjande siffror. Det handlar bland annat om minskad rökning, effektivare diagnostik och nya läkemedel.

_ Det faktum att vi har lyckats undvika över fyra miljoner dödsfall i cancer under de senaste trettio åren visar effektiviteten av strategier för att förebygga cancer och för att upptäcka och behandla det bättre när det uppstår, säger Carlo La Vecchia.

Läs vidare